DXST @ NDAK

02:00 pm •

DXST vs. NDAK

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
DXST
+3.5
o146.5 -111
-172
NDAK
-3.5
u146.5 -110
+139
Friday 02:00 pm November 25, 2022
May 10, 2022