STMN @ WBD

03:00 pm •

STMN vs. WBD

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
STMN
+1
o146 -110
-122
WBD
-1
u146 -110
+101
Wednesday 03:00 pm November 23, 2022
May 10, 2022