ARKST @ UCDV

09:00 pm •

ARKST vs. UCDV

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
ARKST
-8
o139.5 -110
+286
UCDV
+8
u139.5 -109
-366
Friday 09:00 pm November 18, 2022
May 10, 2022