OTT @ VEG

10:00 pm • TNT

OTT vs. VEG

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
OTT
-1.5 -127
o6.5 -131
+201
VEG
+1.5 +106
u6.5 +109
-248
Wednesday 10:00 pm November 23, 2022
May 10, 2022