NEOM @ NEBR

08:00 pm • B1G+

NEOM vs. NEBR

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
NEOM
-17.5
o149.5 -110
+1100
NEBR
+17.5
u149.5 -111
-2497
Thursday 08:00 pm November 10, 2022
May 10, 2022