VAMIL @ RICH

07:00 pm •

VAMIL vs. RICH

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
VAMIL
-22.5
o141.5 -107
+1533
RICH
+22.5
u141.5 -113
-5497
Monday 07:00 pm November 07, 2022
May 10, 2022