DET @ NYY

01:05 pm • YES BSDT MLBN

DET vs. NYY

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
DET
+1.5 +150
o9 +100
+280
NYY
-1.5 -170
u9 -120
-365
Saturday 01:05 pm June 04, 2022
May 10, 2022