WASHST @ PVAM

07:00 pm • ESPN+

WASHST vs. PVAM

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
WASHST
+11
o144 -110
-671
PVAM
-11
u144 -110
+460
Tuesday 07:00 pm November 15, 2022
May 10, 2022