BUF @ OTT

07:00 pm • MSGB

BUF vs. OTT

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
BUF
-1.5 -192
o6.5 -133
+133
OTT
+1.5 +157
u6.5 +110
-159
Wednesday 07:00 pm November 16, 2022
May 10, 2022