TXST @ UTSA

08:00 pm •

TXST vs. UTSA

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
TXST
+5
o134.5 -110
-225
UTSA
-5
u134.5 -111
+182
Thursday 08:00 pm November 17, 2022
May 10, 2022