MSRST @ BYU

09:00 pm •

MSRST vs. BYU

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
MSRST
-9.5
o146 -110
+363
BYU
+9.5
u146 -110
-497
Wednesday 09:00 pm November 16, 2022
May 10, 2022