UCDV @ LOYMRY

10:00 pm •

UCDV vs. LOYMRY

Spread, Moneyline

Matchup
Spread
Total
Moneyline
UCDV
-5.5
o143 -112
+197
LOYMRY
+5.5
u143 -109
-247
Saturday 10:00 pm November 12, 2022
May 10, 2022